Plac Jana Kilińskiego 2, 35-119 Rzeszów
+48 17 742 15 11
biuro@phgroup.com.pl

Dlaczego My?

Może dlatego, że jesteśmy zespołem dysponującym ponad dziesięcioletnim doświadczeniem w branży informatycznej i urządzeń fiskalnych. Może też dlatego, że do każdego klienta podchodzimy tak jakby był pierwszym i jedynym.

Może znajdziesz jeszcze inne powody, dla których będziesz chciał z nami współpracować. Zajmujemy się kompleksową obsługą informatyczną firm, doradzamy w wyborze sprzętu, wdrażamy oprogramowanie magazynowo księgowe i inne, dostarczamy sprzęt, wdrażamy rozwiązania fiskalne. Zapraszamy!

Regulamin współpracy i polityka prywatności wraz z klauzulą informacyjną RODO.

 
A. Klauzula informacyjna RODO w zakresie przetwarzania danych osobowych:
 
 1. Administratorem danych osobowych jest PH GROUP SP. Z O.O.  mieszcząca się w Rzeszowie 35-005 Pl. Kilińskiego 2
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych. Dane kontaktowe inspektora:
  Rafał Parobi mail: biuro@phgroup.com.pl tel. 17 742 15 11
 3. Przekazane dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług, obsługi zgłoszeń i udzielania odpowiedzi na zgłoszenia.
 4. Kategorie danych osobowych obejmują m.in. imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres, dane dedykowane do procesu/zamówienia/usługi/projektu.
 5. Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora: dla biura księgowego, dla producentów/dystrybutorów sprzętu, oprogramowania z oferty administratora.
 6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że Pani / Pan wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania danych.
 7. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej; (za wyjątkiem kiedy dane te będą potrzebne do przekazania do powyższych celem realizacji Państwa interesów.)
 8. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) lub przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1).
 10. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.
 11. Dane pochodzą od osób, których dane dotyczą.
 12. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne.
 B. Zasady i polityka płatności:
 
 1. Faktura jest jednocześnie wezwaniem do zapłaty. Do momentu całkowitego uregulowania płatności towary lub artykuły z faktury są własnością PH GROUP SP. Z O.O. w siedzibą w Rzeszowie 35-005 PL. Kilińskiego 2.
 2. Zakupy od PH GROUP SP. Z O.O. z odroczonym terminem płatności są jednocześnie wyrażeniem zgody, w przypadku przeterminowań płatności faktury  powyżej 30 dni kalendarzowych, na wystawienie przez PH GROUP SP. Z O.O. karnej noty obciążeniowej w wysokości 10% wartości zaległości.
 

partnerzy